Cosumnes River Preserve.  Franklin Blvd, 

Elk Grove - Sacramento CA

Tôi đi giửa hoàng hôn - nhạc Văn Phụng - Delena ca

Close your eyes

and You can vision the sunset laid across the water

 with clouds gently placed on top.  

The yellow is so bright that it consumes my thoughts

I fall deeper into the colors of the sun

so that I could touch the orange glow,

what a soft feeling, my sunset.  

My sunset takes me to another place and time

where there will be no problem to tall to overcome.

This vision is imbedded in my mind.

It is like a river running free a clear thought on a sunny day

and it ends with my sunset and me.

 

Sáng tác: Văn Phụng

Tôi đi giữa hoàng hôn
Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
Mà lòng mình thấy u hoài
Tôi thương nhớ ngày qua

Trên bến Hoàng Hoa, hay những đường xa
Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười
Mắt say sưa thắm mộng đời

Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo
Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ
Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai

Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào
Trên bến tìm sao hai đứa nhìn nhau
Không nói một câu
Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào
Như thầm hẹn nhau mùa sau

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
Lòng thương nhớ


Listen to the sunset,
Hear its silent sigh
As it falls down the horizon
Warning, the moon is nigh

Listen to the sunset
Hear its silent threat
That darkness will be upon us
It makes everyone upset

Listen to the sunset
The vanity of its words
How beautiful this sunset is
With its colour, and birds

Listen to the sunset
See its pretty hue
But I cant enjoy the sunset
If I am not with you

All the pretty colours are meaningless
So are the birds, and the sounds
Because it all means nothing to me
If you are not around

Just remember this though,
Promise you wont forget,
Even if your far away,
We'll be watching the same sunset

So listen to the sunset
Enjoy its beauty true
When you see it, think of me
And I will think of you